Valgfag

Borupgaard er et stort gymnasium med gode muligheder for at tilbyde dig mange spændende valgfag.

Når du søger om optagelse skal du foretage to valg. Du skal vælge et 2. fremmedsprog ud over engelsk samt et kunstnerisk fag.

Sprogfag: Fransk fortsætter B, Fransk begynder A, Kinesisk A, Spansk A, Tysk fortsætter B, Tysk begynder A.

Kunstneriske fag: Billedkunst C, Dramatik C, Mediefag C, Musik C

 

I løbet af din gymnasietid kan du typisk vælge mindst et af følgende valgfag: 

Astronomi C

Billedkunst B/C

Biologi A/B/C

Drama B/C

Engelsk A

Erhvervsøkonomi C

Filosofi B/C

Fransk fortsættersprog A

Fysik A/B

Idræt B

Informatik B/C

Kemi A/B/C

Latin B/C

Matematik A

Mediefag B/C

Musik A/B/C

Naturgeografi B/C

Psykologi B/C

Religion B

Retorik C

Samfundsfag A/B

Tysk fortsættersprog A 

UVMs hjemmeside kan du finde læreplanen for de enkelte fag og læse om fagets faglige mål og indhold.

Credits