Studieretninger

Valgfrit fag

Naturvidenskab

Nat 1
Matematik A Fysik B Kemi B
Nat 2
Matematik A Fysik A Kemi B
Nat 3
Matematik A Kemi A Fysik B
Nat 4
Matematik A Bioteknologi A Fysik B
Nat 5
Matematik A Geovidenskab A Kemi B
Nat 6
Biologi A Kemi B

Samfundsvidenskab

Samf 1
Samfundsfag A Matematik A
Samf 2
Samfundsfag A Engelsk A
Samf 3
Samfundsfag A Fransk A Tysk A

Sprog

Spr 1
Tre fremmedsprog: Engelsk A kombineres med to af sprogene: Fransk, Kinesisk, Spansk, Tysk, Latin.
Spr 2
Engelsk A Fransk A Tysk A Samfundsfag B
Spr 3
Latin A Græsk A

Musik

Mus 1
Musik A Engelsk A
Mus 2
Musik A Fransk A Tysk A
Mus 3
Musik A Matematik A

Credits