Nat 3

Studieretningsfag

Fag og niveauer:

 A-niveauB-niveauC-niveau
Studieretningsfag

Matematik

Kemi

Fysik 
Fag valgt af skolen eller eleven  Biologi, Informatik eller Naturgeografi
Obligatoriske fag

Dansk

Historie

Engelsk

2.fremmedsprog*

Idræt

Kunstnerisk fag

Oldtidskundskab

Religion

Samfundsfag

*Vælges et begyndersprog, indgår dette som et femte A-niveau-fag.

Ud over de nævnte fag omfatter studieretningen mindst et valgfag på A-, B- eller C-niveau.

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits