Nat 3

Studieretningsfag

Fag og niveauer:

 A-niveauB-niveauC-niveau
Studieretningsfag

Matematik

Kemi

Fysik 
Fag valgt af skolen eller eleven  

Biologi eller Informatik

Kunstnerisk fag

Obligatoriske fag

Dansk

Historie

Engelsk

2.fremmedsprog*

Idræt

Oldtidskundskab

Religion

Samfundsfag

Ud over de nævnte fag indgår der to valgfag: enten to C-niveauer eller et fag på C- og et løft til B- eller A-niveau.

*Vælges som 2. fremmedsprog et begyndersprog, vil dette udgøre et femte A-niveau-fag og bruge et af valgfagene.

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits