Nat 2

Studieretningsfag

Fag og niveauer:

 A-niveauB-niveauC-niveau

Studieretningsfag

Matematik

Fysik

Kemi

 
Fag valgt af skolen eller eleven 

Engelsk

2.fremmedsprog*

Biologi, Informatik eller Naturgeografi

Obligatoriske fag

Dansk

Historie

 

Idræt

Kunstnerisk fag

Oldtidskundskab

Religion

Samfundsfag

*Vælges et begyndersprog, vil dette udgøre et femte A-niveau-fag.

Ud over de nævnte fag indgår der mindst et valgfag på enten A-, B- eller C-niveau.

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits