Nat 1

Studieretningsfag

Fag og niveauer:

 A-niveauB-niveauC-niveau
StudieretningsfagMatematik

Fysik

Kemi

 
Fag valgt af skolen eller elevenOpgradering B til A Biologi, Informatik eller Naturgeografi
Obligatoriske fag

Dansk

Historie

Engelsk

2.fremmedsprog*

Idræt

Kunstnerisk fag

Oldtidskundskab

Religion

Samfundsfag

* Vælges et begyndersprog, afsluttes dette på A-niveau og kan erstatte opgraderingen fra B til A.

Ud over de nævnte fag omfatter studieretningen mindst et valgfag på enten A-, B- eller C-niveau.

Se på Adganskortet, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits