Nat 1

Studieretningsfag

Fag og niveauer:

 A-niveauB-niveauC-niveau
StudieretningsfagMatematik

Fysik

Kemi

 
Fag valgt af skolen eller elevenOpgradering B til A 

Biologi eller Naturgeografi

Kunstnerisk fag

Obligatoriske fag

Dansk

Historie

Engelsk

2.fremmedsprog*

Idræt

Oldtidskundskab

Religion

Samfundsfag

* Vælges et begyndersprog, afsluttes dette på A-niveau og kan erstatte opgraderingen fra B til A.

Ud over de nævnte fag omfatter studieretningen 2 valgfag, som enten kan være to C-niveauer eller et fag på C-niveau og et løft til B- eller A-niveau.

Studieretningen findes i nuværende 2w, 2y, 1w og 1x.

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits