Spr 3

Studieretningsfag

 

A-niveau

B-niveau

C-niveau

Studieretningsfag

Latin

Græsk

  

Fag valgt af skolen eller eleven

  

Biologi, Informatik eller Naturgeografi (2 fag)

Obligatoriske fag

Dansk

Historie

Engelsk

Matematik

Samfundsfag

Fysik

Idræt

Religion

Ud over de nævnte fag indgår der tre valgfag: enten et fag på C-niveau og to opgraderinger til B- eller A-niveau eller tre opgraderinger til B- eller A-niveau.

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits