Samf 3

Studieretningsfag

 

Fag og niveauer:

 A-niveauB-niveauC-niveau
Studieretningsfag

Samfundsfag

Fransk eller Tysk

  
Fag valgt af skolen eller eleven 

Naturvidenskabelig opgradering

Biologi, Kemi, Informatik eller Naturgeografi (2 fag)

Kunstnerisk fag

Obligatoriske fag

Dansk

Historie

Engelsk

Matematik

Fysik

Idræt

Oldtidskundskab

Religion

Ud over de nævnte fag omfatter studieretningen to valgfag: enten to fag på C-niveau eller et fag på C- og en opgradering til B- eller A-niveau.

Studieretningen findes i nuværende 1s.

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits