Samf 3

Studieretningsfag

 

Fag og niveauer:

 A-niveauB-niveauC-niveau
Studieretningsfag

Samfundsfag

Fransk eller Tysk

  
Fag valgt af skolen eller eleven 

Naturvidenskabelig opgradering

Biologi, Kemi, Informatik eller Naturgeografi (2 fag)
Obligatoriske fag

Dansk

Historie

Engelsk

Matematik

Fysik

Idræt

Kunstnerisk fag

Oldtidskundskab

Religion

Ud over de nævnte fag omfatter studieretningen to valgfag: enten to fag på C-niveau eller et fag på C- og en opgradering til B- eller A-niveau.

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits