Samf 2

Studieretningsfag

Fag og niveauer:

 A-niveauB-niveauC-niveau
Studieretningsfag

Samfundsfag

Engelsk

  
Fag valgt af skolen eller eleven Naturvidenskabelig opgradering

Biologi, Kemi, Informatik eller Naturgeografi (2 fag)

Obligatoriske fag

Dansk

Historie

2.fremmedsprog*

Matematik

Fysik

Idræt

Kunstnerisk fag

Oldtidskundskab

Religion

*Vælges et begyndersprog, indgår dette som et femte A-niveau-fag

Ud over de nævnte fag omfatter studieretningen mindst et frit valgfag på A-, B- eller C-niveau

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits