Nat 6

Studieretningsfag

 A-niveauB-niveauC-niveau
StudieretningsfagBiologiKemi 
Fag valgt af skolen eller elevenOpgradering B til A  
Obligatoriske fag

Dansk

Historie

Engelsk

2.fremmedsprog*

Matematik

Fysik

Idræt

Kunstnerisk fag

Oldtidskundskab

Religion

Samfundsfag

*Vælges et begyndersprog (A-niveau), kan det træde i stedet for opgraderingen fra B- til A-niveau.

Ud over de nævnte fag indgår der mindst et frit valgfag på A-, B- eller C-niveau.

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits