Nat 6

Studieretningsfag

 A-niveauB-niveauC-niveau
StudieretningsfagBiologiKemi 
Fag valgt af skolen eller elevenOpgradering B til A Kunstnerisk fag
Obligatoriske fag

Dansk

Historie

Engelsk

2.fremmedsprog*

Matematik

Fysik

Idræt

Oldtidskundskab

Religion

Samfundsfag

*Vælges et begyndersprog (A-niveau), kan det træde i stedet for opgraderingen fra B- til A-niveau.

Ud over de nævnte fag omfatter studieretningen 2 valgfag, som enten kan være to C-niveauer eller et fag på C- og et løft til B- eller A-niveau.

Studieretningen findes i nuværende 2i, 2z, 1i, 1y og 1z.

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits