Nat 5

Studieretningsfag

 A-niveauB-niveauC-niveau
Studieretningsfag

Matematik

Geovidenskab

Kemi 
Fag valgt af skolen eller eleven  Kunstnerisk fag
Obligatoriske fag

Dansk

Historie

Engelsk

2.fremmedsprog*

Idræt

Oldtidskundskab

Religion

Samfundsfag

Geovidenskab A indeholder Fysik B og Naturgeografi B.

Ud over de nævnte fag indgår der to valgfag: enten to C-niveauer eller et fag på C- og et løft til B- eller A-niveau.

*Vælges som 2. fremmedsprog et begyndersprog, vil dette udgøre et femte A-niveau-fag og bruge et af valgfagene.

Studieretningen findes i nuværende 1x.

Se på Adgangskortethvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits