Nat 5

Studieretningsfag

 A-niveauB-niveauC-niveau
Studieretningsfag

Matematik

Geovidenskab

Kemi 
Fag valgt af skolen eller eleven   
Obligatoriske fag

Dansk

Historie

Engelsk

2.fremmedsprog*

Idræt

Kunstnerisk fag

Oldtidskundskab

Religion

Samfundsfag

*Vælges er begyndersprog, indgår det som et femte A-niveau-fag.

Ud over de nævnte fag, omfatter studieretningen mindst et frit valgfag (A-, B- eller C-niveau).

Se på Adgangskortethvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits