Nat 4

Studieretningsfag

 A-niveauB-niveauC-niveau
Studieretningsfag

Matematik

Bioteknologi

Fysik 
Fag valgt af skolen eller eleven  Kunstnerisk fag
Obligatoriske fag

Dansk

Historie

Engelsk

2.fremmedsprog*

Idræt

Oldtidskundskab

Religion

Samfundsfag

 Bioteknologi A indeholder Biologi B og Kemi B.

Ud over de nævnte fag indgår der to valgfag: enten to C-niveauer eller et fag på C- og et løft til B- eller A-niveau.

*Vælges som 2. fremmedsprog et begyndersprog, vil dette udgøre et femte A-niveau-fag og bruge et af valgfagene.

Studieretningen findes i nuværende 2k og 1k.

 Se på Adgangskortethvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits