Mus 3

Studieretningsfag

 A-niveauB-niveau

C-niveau

Studieretningsfag

Musik

Matematik

  
Fag valgt af skolen eller eleven Naturvidenskabelig opgraderingBiologi, Kemi eller Naturgeografi (2 fag)
Obligatoriske fag

Dansk

Historie

Engelsk

2. fremmedsprog*

Fysik

Idræt

Oldtidskundskab

Religion

Samfundsfag

Ud over de nævnte fag indgår der to valgfag: enten to C-niveauer eller et fag på C- og et løft til B- eller A-niveau.

*Vælges som 2. fremmedsprog et begyndersprog, vil dette udgøre et femte A-niveau-fag og bruge et af valgfagene.

Studieretningen findes i nuværende 2d og 1t.

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits