Mus 3

Studieretningsfag

 A-niveauB-niveau

C-niveau

Studieretningsfag

Musik

Matematik

  
Fag valgt af skolen eller eleven Naturvidenskabelig opgraderingBiologi, Informatik, Kemi eller Naturgeografi (2 fag)
Obligatoriske fag

Dansk

Historie

Engelsk

2. fremmedsprog*

Fysik

Idræt

Oldtidskundskab

Religion

Samfundsfag

*Vælges et begyndersprog, indgår dette som et femte A-niveau.

Ud over de nævnte fag omfatter studieretningen mindst et frit valgfag på A-, B eller C-niveau.

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits