Samf 1

Studieretningsfag

Fag og niveauer:

 A-niveauB-niveauC-niveau
Studieretningsfag

Samfundsfag

Matematik

  
Fag valgt af skolen eller eleven Naturvidenskabelig opgradering

Biologi, Informatik, Kemi  eller Naturgeografi (2 fag)

Kunstnerisk fag

Obligatoriske fag

Dansk

Historie

Engelsk

2.fremmedsprog*

Fysik

Idræt

Oldtidskundskab

Religion

Ud over de nævnte fag indgår der to valgfag: enten to C-niveauer eller et fag på C- og et løft til B- eller A-niveau.

*Vælges som 2. fremmedsprog et begyndersprog, vil dette udgøre et femte A-niveau-fag og bruge et af valgfagene.

Studieretningen findes i nuværende 2m, 2t, 2u, 1s, 1t og 1u.

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits