Mus 2

Studieretningsfag

Fag og niveauer:

 A-niveauB-niveau

C-niveau

Studieretningsfag

Musik

Fransk eller Tysk

  
Fag valgt af skolen eller eleven 

Naturvidenskabelig opgradering

Biologi, Kemi eller Naturgeografi (2 fag)
Obligatoriske fag

Dansk

Historie

Engelsk

Matematik

Fysik

Idræt

Oldtidskundskab

Religion

Samfundsfag

Ud over de nævnte fag omfatter studieretningen mindst to valgfag, enten to C-niveauer eller et fag på C- og en opgradering til B- eller A-niveau.

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits