Mus 1

Studieretningsfag

Fag og niveauer:

 A-niveauB-niveauC-niveau
Studieretningsfag

Musik

Engelsk

  
Fag valgt af skolen eller eleven Naturvidenskabelig opgradering

Biologi, Kemi, Informatik eller Naturgeografi (2. fag)

Obligatoriske fag

Dansk

Historie

2. fremmedsprog*

Matematik

Fysik

Idræt

Oldtidskundskab

Religion

Samfundsfag

*Vælges et begyndersprog, indgår det som et femte A-niveau.

Ud over de nævnte fag omfatter studieretningen mindst et frit valgfag på A-, B- eller C-niveau.

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits