Mus 1

Studieretningsfag

Fag og niveauer:

 A-niveauB-niveauC-niveau
Studieretningsfag

Musik

Engelsk

  
Fag valgt af skolen eller eleven Naturvidenskabelig opgradering

Biologi, Kemi eller Naturgeografi (2 fag)

Obligatoriske fag

Dansk

Historie

2. fremmedsprog*

Matematik

Fysik

Idræt

Oldtidskundskab

Religion

Samfundsfag

Ud over de nævnte fag indgår der to valgfag: enten to C-niveauer eller et fag på C- og et løft til B- eller A-niveau.

*Vælges som 2. fremmedsprog et begyndersprog, vil dette udgøre et femte A-niveau-fag og bruge et af valgfagene.

Studieretningen findes i nuværende 2d og 1d.

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits