Spr 2

Studieretningsfag

Fag og niveauer:

 A-niveauB-niveauC-niveau
Studieretningsfag

Engelsk

Fransk eller Tysk

Samfundsfag 
Fag valgt af skolen eller eleven 

Matematik

Naturvidenskabelig opgradering

Biologi, Informatik eller Naturgeografi (2 fag)

Kunstnerisk fag

Obligatoriske fag

Dansk

Historie

 

Fysik

Idræt

Oldtidskundskab

Religion

Ud over de nævnte fag indgår der to valgfag, enten to C-niveauer eller et fag på C- og en opgradering til B- eller A-niveau.

Studieretningen findes i nuværende 1a.

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits