Spr 1

Studieretningsfag

På den tresprogede studieretning kombinerer du selv dine tre fremmedsprog: Engelsk A + et andet sprog på A-niveau + et tredje sprog på A, B eller C-niveau. Du er ikke forpligtet til at opgradere et naturvidenskabeligt fag til B-niveau. Hvis dit tredje sprog er på mindst B-niveau, kan du yderligere vælge at afslutte Matematik på C-niveau.

Fag og niveauer:

 A-niveauB-niveauC-niveau
Studieretningsfag

Engelsk

Fransk, Kinesisk, Spansk eller Tysk

Fransk eller TyskLatin (kan indgå som 3. fag i stedet for Fransk/Tysk)
Fag valgt af skolen eller eleven  

Biologi, Informatik eller Naturgeografi (to fag)

Kunstnerisk fag

Obligatoriske fag

Dansk

Historie

Matematik*

Idræt

Fysik

Oldtidskundskab

Religion

Samfundsfag

*Hvis dit tredje sprog er på mindst B-niveau, kan Matematik afsluttes på C-niveau.

Ud over de nævnte fag, omfatter studieretningen tre valgfag: enten et fag på C-niveau og to opgraderinger til A- eller B-niveau eller tre opgraderinger til A- eller B-niveau. 

Studieretningen findes i nuværende 1a og 2a.

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits