Spr 1

Studieretningsfag

På den supersproglige studieretning kombinerer du selv tre fremmedsprog: Engelsk A + et andet sprog på A-niveau + et tredje sprog på A, B eller C-niveau. Du bliver virkelig god til sprog og kan kommunikere med mange lande, og desuden er du fritaget for at opgradere et naturvidenskabeligt fag. Hvis dine tre sprog er på mindst AAB-niveau, kan du yderligere afslutte Matematik på C-niveau.

Fag og niveauer:

 A-niveauB-niveauC-niveau
Studieretningsfag

Engelsk

Fransk, Kinesisk, Spansk eller Tysk

Fransk eller TyskLatin (kan indgå som 3. fag)
Fag valgt af skolen eller eleven  Biologi, Informatik, Kemi eller Naturgeografi (to fag)
Obligatoriske fag

Dansk

Historie

Matematik*

Idræt

Fysik

Kunstnerisk fag

Oldtidskundskab

Religion

Samfundsfag

*Hvis dit tredje sprog er på mindst B-niveau, kan Matematik afsluttes på C-niveau.

Ud over de nævnte fag, omfatter studieretningen et eller flere valgfag (A, B eller C). 

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til.

Credits