Skolebesøg for skoleåret 2017/18

Velkommen til Borupgaard Gymnasiums skolebesøg

Vi har vi på skolebesøgsdagene forsøgt at sætte et spændende program sammen for dig og dine måske kommende medstuderende. Dagene består både af faglige og mere sociale indtryk.

Vi tilbyder:

1 dags besøg for enkeltelever fra 9. og 10. klasser 

2 dages introkurser for 8. klasser

Brobygning for 9. og 10. klasser

Introkurser og brobygning kommer i stand via UU.Vestegnen.

1-dages skolebesøg for 9.-10. klasse

Datoer for 2018:

8. januar

10. januar

15. januar

17. januar

Tilmelding med navn, skole, ønskede dato, samt mobil nummer skal ske til Stine Gründahl Baadsgaard på email: sba@boag.nu

Tilmelingsfristen er senest 5 dage før skolebesøget. Du modtager en bekræftigelse når vi har registreret din tilmelding.

Du skal møde op ved hovedindgangen kl. 8.45, hvor en studievejleder står parat til at tage imod. Frem til kl. 9.35 fortæller vi dig og de andre besøgende om gymnasiets opbygning, og hvad det vil sige at gå der. Vi tager emner op som; de forskellige studieretninger, hvad kræves der fagligt, og hvor meget skal man lave af lektier.

I det næste modul fra 09:50-11.25 får du mulighed for at være en del af rigtig gymnasieundervisning og på den måde møde skolens lærere. Vi vil så vidt muligt introducere dig både til et humanistisk fag og et naturvidenskabeligt fag.

Efter frokostpausen møder du nuværende elever fra 1.g., og her bliver der mulighed for at spørge dem om alt omkring gymnasiet. Hvad synes de om overgangen? Har det været svært? Har de mange lektier?

Sidst på dagen fortæller rektor Thomas Jørgensen lidt om hvad det vil sige at gå på Borupgaard Gymnasium.

Tidspunkt Program
8.45 Ankomst på Borupgaard.
8:55-9:35 Modtagelse og introduktion ved studievejlederne/elevambassadører.
9:50-11:25 Gymnasieundervisning i udvalgte klasser.
11:25-11:50 Frokostpause (mad kan købes i kantinen).
11:55-13:00 Gymnasieundervisning i udvalgte klasser.
13:00-13:30 Information om og drøftelse af overgangen mellem folkeskole og gymnasium, ved 1g-elever.
  Rektor Thomas Jørgensen fortæller om hvad det vil sige at gå i gymnasiet.

2 dages Introkurser

Uge: 16, 17 og 19

Tilmeldning: Gennem UU-vejleder på www.brobygning.net

Alle 8. klasses elever introduceres for flere forskellige ungdomsuddannelser (HTX, HHX, STX, HF), som er relevante for den enkelte elev. Introduktionskurserne er på i alt 4 dage, men eleverne er kun hos os i 2 – (mandag og tirsdag) eller 2 dage (onsdag – torsdag) hvorefter de fortsætter til en anden ungdomsuddannelse i de resterende dage. 

Programmet for 2 dages introkursus kan komme til se ud som følgende:

Ringetider mandag tirsdag
1. modul8.45-9.35 VelkomstUddeling af materialeStudievejler Almindelig undervisning
2. modul09:50-11.25 Almindelig undervisning Almindelig undervisning
3. modul11:55-13.30 Almindelig undervisning Afslutning med studievejleder og rektor

5-dages brobygning – primært for 9 og 10 klasse

Tidsplan: Uge 44,45,46 og 47  (UU-Vestegnen)

Indhold: Ugens forløb vil være tilrettelagt således, at din oplevelse kommer så tæt på virkeligheden som muligt. Du vil blive undervist i en række af gymnasiets fag:

  - Naturvidenskabelige fag: f.eks matematik, kemi, fysik

  - Sprogfag: engelsk, tysk, spansk

  - Humanistiske & samfundsvidenskabelige fag: dansk, psykologi

  - Kunstneriske fag: musik, billedkunst, Mediefag

Der vil blive stillet krav om forberedelse til timerne, således at du får et realistisk billede både af gymnasiets fag og af den forventede arbejdsbyrde. En studievejleder vil desuden give dig en general orientering om gymnasiet. Der er vigtigt for os, at præsentationskurset kan hjælpe dig til at træffe et fornuftigt valg om, hvilken ungdomsuddannelse du ønsker at gå i gang med. 

Eksempel på et brobygningsskema:

Ringetider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1. modul8.00-9.35 VelkomstUddeling af materialeStudievejling Almindelig undervisning Almindelig undervisning    
2. modul09:50-11.25 Almindelig undervisning Almindelig undervisning Almindelig undervisning    
3. modul11:55-13.30 Almindelig undervisning Almindelig undervisning Studievejlederen afslutter forløbet    

Vi lægger som skole vægt på, at undervisningen er i centrum, at der anvendes en bred vifte af undervisningsformer, at eleverne ud over faglige kompetencer også udvikler personlige og sociale kompetencer, samt at der på skolen er et godt studiemiljø.

Tilmelding

Alt tilmelding til skolebesøgsforløb sker gennem elevens UU-vejleder på www.brobygning.net

Vi glæder os til at se jer.

 

Credits