Rektors resultatløn

Bestyrelsen for Borupgaard Gymnasium har indgået nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Thomas Jørgensen. Resultatlønskontrakten omhandler skoleåret 2016-17. 

Rektors resultatlønkontrakt

Udmøntningsprocenten for resultatlønkontrakten 2015-16 var for basisrammen 88,3 % og for ekstrarammen 85 %.

Credits