Rektors resultatløn

Bestyrelsen for Borupgaard Gymnasium har indgået nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Thomas Jørgensen. Resultatlønskontrakten omhandler skoleåret 2016-17. 

Rektors resultatlønkontrakt

Udmøntningsprocenten for resultatlønkontrakten 2016-17 var for basisrammen 90,56% og for eksrarammen 91,25%.

Credits