Optagelse

Måske har du allerede bestemt dig for stx frem for de andre ungdomsuddannelser og for Borupgaard frem for de andre gymnasier? Eller måske er du stadig i tvivl?

Under alle omstændigheder vil vi opfordre dig til at læse vores folder Studiestart 2018 og til at besøge BOAG på orienteringsaftenen torsdag den 17. januar kl. 19.30 og blive endnu bedre informeret om uddannelsen og skolen.  

Når du er klar, går du ind på Optagelse.dk og udfylder din ansøgning. Borupgaard Gymnasium plejer at have flere ansøgere, end vi kan optage, men da vi har hele 15 1.g-klasser med 28 i hver, er der meget store chancer for at komme ind, især hvis du ikke bor alt for langt fra skolen. 

Når du har valgt gymnasium skal du også vælge, hvilket fremmedsprog ud over engelsk, du ønsker, og hvilket kunstnerisk fag. På BOAG kan du vælge mellem sprogene Fransk, Kinesisk, Spansk og Tysk og mellem de kunstneriske fag Billedkunst, Dramatik, Mediefag og Musik. Specielt ved de kunstneriske fag, som du nok ikke kender så godt, vil vi opfordre dig til at sætte dig ind i, hvad de hver især går ud på, inden du vælger, f.eks. ved at besøge fagenes boder på orienteringsaftenen.

Gymnasiereformens nye regler med bl.a. bestemte karakterkrav træder først i kraft i 2019. Tilgengæld trådte reglerne om fordeling af elever på baggrund af vejlafstand i kraft allerede sidste år, hvilket betyder at alle elever optages efter transportafstand i km til det pågældende gymnasium de søger optagelse på.

   

Credits