Vi tager ansvar!

Elever til gallafest på skolen

Borupgaard Gymnasium har sammen med andre gymnasier i hovedstadsområdet udarbejdet et fælles kodeks omkring alkoholindtagelse i forbindelse med fester, cafeer, studieture og andre sociale arrangementer på ungdomsuddannelser. 

Læs det her.

Credits