Velkommen til BOAG

De nye 1.g elever sidder samlet i kantinen

Mandag 14. august var første skoledag for BOAGs nye 1.g'ere.

Alle blev de modtaget i kantinen af BOAGs velforberedte tutorkorp, hvis glade smil løste op for spændingen. Da alle de nye var ankommet og havde sat sig klassevis i kantinen, blev de budt velkommen af rektor Thomas Jørgensen.

Efterfølgende stod programmet på navnelege, udlevering af bøger, samt rundvisning med tutoreleverne. Introdagen sluttede med et fælles teambuildingarrangeret af skolens idrætslærere, som havde lagt et udfordrende program for eftermiddagen.

At dømme ud fra 1.g'ernes engagement i introaktiviteterne er skolen blevet beriget med lidt over 400 veloplagte og glade elever.

Credits