Sprogzonen gæster Borupgaard

kantinen

Fredag d. 28. september fik alle skolens 1g'ere som supplement til undervisningen i Almen sprogforståelse serveret en sproglig appetizer, da Sprog-Magnus fra Sprogzonen gæstede skolen.

Med Magnus' egne ord handler foredraget om, "hvordan vi inddeler vores verden med de sprog vi har, hvordan sprog er noget, der foregår oppe i hjernen, og hvordan hjernen påvirker den måde, vi kan se verden på!" Efter en times tid med sprogvidenskabelige inputs og øvelser i kropssprogsgymnastik kunne alle gå derfra med en dejlig fornemmelse i "sprogmaven".

Credits