Scienceevent på Borupgaard

Elever i blok 3

250 folkeskoleelever fra Ballerup og Hareskov skole deltog i den årlige Science Event, hvor alle skolens naturvidenskabelige studieretninger lavede workshops for folkeskoleeleverne. Udover emner som, Hvem har det stærkeste hår? , sanser og nervesystemet, radiostyrede biler, udvikling af spil, droner, kosmologi og verdensbilleder, var der rundvisnning og pebernødde-hygge i skolens kantine.

Credits