Matematikvejledning på Borupgaard

matematikundervisning

Alle 1.g’ere vil i løbet af grundforløbet blive screenet i matematik og de der måtte have behov for det, vil blive tilbydt ekstraundervisning hos en matematikvejleder. Nedenfor har vi indsat et eksempel på en screeningsopgave man kan øve sig på inden skolestart. Velkommen til Summer School.

Træningsopgaver til screening

Credits