Info om første skoledag i 1.g

1.gere

Kære 1.g’ere

Første skoledag er d. 13., hvor vi alle mødes 8:45 i kantinen. Kl. 9:00 byder rektor Thomas Jørgensen velkommen og efterfølgende går I ud i grundforløbsklasserne sammen med mentorlærere og tutorer, som vil vise jer rundt på skolen og sørge for at alle lærer hinanden lidt at kende. Mandag d. 13. skal I ikke medbringe computer. Det er til gengæld vigtigt, at I husker den tirsdag d.14.

Under frokosten vil tutorerne holde et lille oplæg om livet som gymnasieelev på BOAG. Eftermiddagens program handler om teambuilding med sjove øvelser både inde og udenfor.

Tirsdag møder I kl. 8:00 og spiser fælles morgenmad med mentorlærere og tutorer. Skolens it-guider kommer forbi med koder til lectio og google apps, så det er vigtigt, at I huske jeres computer.  

Ellers består tirsdagens program på studieretningspræsentationer, møde med studievejlederen, information om prøver, studie- og ordensregler, samt en gennemgang af årsplanen.

Fredag d.7. september af der ’Velkommen-til-de-nye-fest’.

Vi glæder os til at møde jer alle på mandag!

Credits