Foredrag med Mogens Lykketoft

Mogens Lykketoft

I dag tirsdag d. 27. november holdte Mogens Lykketoft foredrag om FNs 17 verdensmål for alle 2.g-klasser. Foredraget er optakten til 2.g´ernes innovationsforløb i december, som netop handler om de 17 verdensmål.

Credits