Borupgaard tager afstand fra "pige- og herremiddage"

elever samlet i kantinen

Den sidste tid har der været en del artikler i medierne om private pige- og herremiddage afholdt af gymnasieelever.

Borupgaard Gymnasiums ledelse og medarbejdere tager klart afstand fra sådanne fester. Traditionen har desværre også eksisteret blandt BOAG-elever, men festerne har aldrig fundet sted med hverken rektors eller andre medarbejderes godkendelse. Festerne har altid været i 100% privat regi, men vi har bekæmpet disse fester med held indenfor de sidste par år, da de er skadelige for skolens undervisningsmiljø. Konkrete hændelser i den forbindelse kan også fremover føre til sanktioner indenfor skolens ordensregler både overfor dem, der deltager, og dem der arrangerer sådanne fester. Hvis der foregår hændelser af krænkende karakter, kan det, i værste fald, føre til bortvisning fra skolen. Dette er også tidligere meddelt via skolens intranet til alle elever.

Mvh.

Rektor Thomas Jørgensen

Credits