Borupgaard inviterer forældre og elever i 1.g til studiesamtale

samtaler

Kære forældre og elever

På Borupgaard Gymnasium tilknyttes eleverne en bestemt lærer (mentor), der taler med eleven om elevens studievaner og ambitionsniveau inden den studiesamtale, hvor forældrene også deltager. Det overordnede formål med mentorordningen på Borupgaard er at hjælpe eleven i overgangen fra elev til studerende. Studiesamtalerne sigter således på at afdække elevernes samlede muligheder for at kunne gennemføre gymnasiet, og emner som elevens studieadfærd, trivsel, ambitionsniveau og vurdering af egne styrker og svagheder tages op.

Studiesamtalen med forældredeltagelse

Denne samtale har samme fokus som nævnt ovenfor. Dermed vægtes trivsel og altså ikke konkrete fag eller karakterer. Karakterer og fraværsprocenter kan altid ses i Lectio (alle elever har en kode). Eleven har i tilknytning til den daglige undervisning mulighed for at spørge ind til begrundelser for de konkrete faglige karakterer.

Samtalen med elev og forældre den 21. februar 2017 er af ca. 15 minutters varighed.

Tidspunktet for samtalen samt lokalet kan ses i Lectio uden login: Hovedmenu, vælg klasse, dato. Tidspunktet vil fremgå af det vedhæftede dokument på aktiviteten. Såfremt I ikke kan på det pågældende tidspunkt, skal eleverne selv bytte indbyrdes og give mentoren besked.

Skolens kantine vil byde på en kop kaffe eller te. I denne forbindelse vil der også være lejlighed til at træffe undertegnede eller vicerektor Karin Bøhrk for at få en uformel snak om livet på skolen, hvis I skulle have lyst - enten før eller efter samtalen.Det er mit håb, at mange forældre vil benytte sig af denne lejlighed til at komme i dialog med os.

Med venlig hilsen

Thomas Jørgensen Rektor 

Credits