Nøgletal og kvalitetssikring

Borupgaard Gymnasium udvikler og sikrer kontinuerligt kvaliteten på skolens forskellige aktiviteter. Evalueringsplanen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatvurdering indenfor de gymnasielle udannelser (BEK nr. 23 af 11/01/2005) og er inddelt i to typer af evalueringer; skoleevalueringer og undervisningsevalueringer.                                                             

Evaluering

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium

Arbejdspladsvurdering

Handleplan 2015

Handleplan 2012

Karakterer

Gennemsnitskarakterer 

Eksamensresultat fordelt på region og gymnasieuddannelse  

Gennemførelse  

Studietid og fuldførelse

Elevtrivsel    

Elevtrivselsundersøgelse 2013-14

Handlingsplan

Credits