Mission og vision

(Vedtaget af Bestyrelsen for Borupgaard Gymnasium den 3.februar 2016)

Mission

Borupgaard Gymnasium tilbyder unge i Københavnsområdet en studieforberedende ungdomsuddannelse af højeste kvalitet, der giver interesserede og engagerede elever mulighed for at udvikle sig optimalt som oplyste og livsduelige mennesker med lyst til at uddanne sig videre.

Borupgaard Gymnasium deltager i nationale og internationale netværk og bidrager dermed til den pædagogiske debat og til den stadige udvikling af det almene gymnasium.

Borupgaard Gymnasium ser det som en del af sin mission at være et bæredygtigt gymnasium både miljømæssigt, økonomisk og socialt.

Borupgaard Gymnasium udgør både som skole og som arbejdsplads et fagligt og socialt forpligtende fællesskab af høj kvalitet.

Vision

Pædagogisk vision

På Borupgaard Gymnasium samarbejder vi åbent og målrettet om den pædagogiske opgave for at styrke elevernes læring, dannelse og studieparathed mest muligt. Det er vores vision, at alle sætter sig ambitiøse mål og opnår de bedst mulige resultater.

Vi skaber rammerne for engagerende og meningsfulde undervisningssituationer, karakteriseret af høj faglighed og fordybelse. Det er vores vision, at alle elever i hverdagen oplever, at gymnasiet har klare og velbegrundede forventninger til deres engagement og arbejdsindsats.

Innovation indgår som naturligt og forpligtende element i undervisningen med det formål at styrke faglig nysgerrighed, refleksion og kreativitet. Det er vores vision, at eleverne motiveres til både individuelt og i fællesskab at have mod på nye og ukendte opgaver.

Organisatorisk vision

På Borupgaard Gymnasium indgår alle medarbejdere i tæt forpligtende samarbejde om at løse opgaverne effektivt og med høj kvalitet. Det er vores vision, at vi altid er i front med de bedste løsninger i forhold til såvel administrative som pædagogiske udfordringer, og at vi løbende er i dialog internt og eksternt om disse løsninger.

Vi er organiseret i team, fordi det giver tæt kontakt mellem beslutning og udførelse. Det er vores vision, at alle ansatte oplever, at de har indflydelse på deres egen arbejdssituation og føler medejerskab til skolens overordnede mål.

Borupgaard Gymnasium er en åben og transparent organisation, hvor beslutninger træffes i tæt dialog med dem, de berører. Det er vores vision, at både ansatte og elever oplever skolen som en tryg og inspirerende arbejdsplads, hvor alle bliver mødt med respekt og tillid.

Teknologisk vision

Borupgaard Gymnasium er en del af et samfund, hvor teknologi spiller en central rolle. Vi udnytter løbende de nye muligheder og vender udfordringer til vores styrke.

Det er vores vision dagligt at arbejde i læringsfællesskaber understøttet af tidssvarende og relevant pædagogisk teknologi, som sikrer størst mulig motivation og aktivitet hos den lærende.

På Borupgaard Gymnasium benytter vi teknologi, når den skaber værdi for læring. Vi fokuserer på digital dannelse, så eleverne kan begå sig i en verden i hastig forandring. Det er vores vision at udvikle de unges digitale kompetencer til gavn for studie- og arbejdsliv.

 

 

Credits