Master Class Tysk – forberedende undervisning til Goethe Zertifikat

grafisk billede

For elever som har lyst til at fordybe sig i tysk sprog eller f.eks. har planer om at studere eller arbejde i et tysktalende land tilbyder Borupgaard Gymnasium undervisning som forbereder til Goethe Zertifikat Deutsch – et internationalt sprogcertifikat i tysk. Det er muligt at deltage også selv om man har afsluttet tysk i gymnasiet.

Goethe Zertifikat er en sprogtest, der er vidt anerkendt. Certifikatet er sprogligt adgangsgivende til mange universiteter i tysktalende lande samt kan anvendes til jobansøgninger, hvor gode tyskkundskaber efterspørges. Prøven dokumenterer, at man er i stand til at tale, skrive og forstå tysk svarende til tredje niveau (B1), af ialt seks niveauer, i den fælles europæiske referenceramme for sprog, hvilket svarer til en kunnen på 2.g/3.g. niveau i det danske gymnasium.

Kurset er udelukkende af sproglig og kommunikativ art. Der er ikke er det fokus på historie, samfund og litteratur, som man kender det i tyskfaget i det danske gymnasium.  Man bliver trænet i at forstå tyske tekster, som man læser eller lytter til. Man laver skriftlige øvelser, og endelig skal man vise, at man kan føre en samtale om dagligdags emner. Prøven er uden hjælpemidler og gennemføres hos Goethe Institut i København.

Borupgaard Gymnasium tilbyder som udgangspunkt undervisning til Goethe Zertifikat B1 på den fælleseuropæiske skala CEFR som er en sprogprøve for unge og voksne. Ligger ens sprogfærdigheder ved prøven på et højere niveau end B1, får man en tilsvarende højere certificering. Det er også muligt at følge undervisning og gå til eksamen på et højere niveau.

Bemærk at tilbuddet ikke er et lektieværksted som sådan, men nærmere en master class for fagligt stærke og ambitiøse elever med ønske om at arbejde med sproglig fordybelse på et højt niveau. Det anbefales at eleverne har mindst 10 i mundtlig og skriftlig tysk. Arbejdet på kurset koordineres med elevernes arbejde på deres eget tyskhold så skriftligt arbejde på kurset evt. til en vis grad kan erstatte skriftlige afleveringer i den almindelige undervisning.  Tal gerne med din egen tysklærer og få en vurdering af om det er noget for dig.

Elever, der ønsker at deltage i undervisningen, skal skrive en kort, begrundet ansøgning på tysk (max. 100 ord) samt deres karakterer i mundtlig og skriftligt tysk, som sendes til koordinator for Goethe Zertifikat på Borupgaard, Christine Fastholm, cf@boag.nu senest d. 3.10. 2016. Materiale til kurset uddeles af skolen og undervisningen er gratis at følge.  Prøven betales af eleverne selv og finder sted 2-4 gange om året. Den kan evt. aflægges i 4 enkelte dele, lidt ad gangen, om man vil. Man kan gennemføre undervisningen enten på et år med start i okt. 2016 og med prøven til foråret 2017 eller - med samme starttidspunkt - fordele det over 1,5 år og tage prøven i foråret 2018.

På Goethe Instituts hjemmeside kan man se flere oplysninger og tage en online sprogtest, der kan give en ide om ens sproglige niveau. Se links nedenfor. Der er  ikke krav om at gå til forberedende undervisning inden aflæggelse af prøven, men da opgavetyperne er meget specifikke i deres udformning og krav anbefales det at følge et forberedende kursus.

Der er orienteringsmøde om undervisningen og certifikatet onsdag d. 21.9. i spisefrikvarteret i lokale 4.16. Når antallet af tilmeldte elever ligger klart, vil vi finde den bedste placering for undervisningen. Undervisningen starter efter efterårsferien.

Se mere her:

Goethe Instituts beskrivelse af de sproglige niveauer og test af sprogligt niveau http://www.goethe.de/ins/dk/kop/lrn/stf/deindex.htm

Beskrivelse af niveau B1 inkl. eksempler på materialer

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/deindex.htm

Credits