Master Class Engelsk – Preparation Class til Cambridge English Certificate

Elever der taler eller arbejder på computer.

Borupgaard Gymnasium er blevet ”preparation school” til Cambridge English Language Assessment.

Cambridge English Language Assessment er en sprogtest, der er anerkendt i hele verden. Den findes på mange forskellige niveauer. De er sprogligt adgangsgivende til mange engelske og amerikanske universiteter. Desuden kan eksamensbeviset bruges ved ansøgning om visum og studieophold til f.eks. Australien, USA og Canada samt til jobansøgninger, hvor gode engelskkundskaber efterspørges.

Cambridge English Language Assessment er en certificeringstest, hvor kandidaten skal bevise sproglige færdigheder både mundtligt, skriftligt og i læsefærdigheder og lytteøvelse. Prøven er uden hjælpemidler. Fokus er på ordforråd og udvikling af et naturligt, idiomatisk korrekt og flydende sprog, men der er ikke den kulturelle, historiske og litterære dimension, som engelskfaget i Danmark har. Der er dog væsentlige overlap mellem de to systemer og de supplerer hinanden fint. Ved beståelse af eksamen får kandidaten et eksamenscertifikat, der er  en investering for livet, da det ikke mister sin gyldighed, men ligger på en hjemmeside med login.

Eksamen gennemføres i samarbejde med Studieskolen som er Danmarks eneste testcenter for Cambridge English Language Assessment eksamener og  Admissions Tests. Som alle autoriserede centre har Studieskolen en høj standard, når det gælder professionel gennemførelse af eksamener, sikkerhed og service. Studieskolen er underlagt inspektion fra Cambridge English Language Assessment og Admissions Testing Service. 

Borupgaard Gymnasium tilbyder som udgangspunkt undervisning til CAE ”Cambridge English: Advanced” som svarer til niveau C1 (det næsthøjeste niveau) på den fælleseuropæiske skala CEFR. Det svarer til 3g A-niveau. Ligger ens sprogfærdigheder på et højere niveau end C1 får man en tilsvarende højere certificering.

Tidspunktet for undervisningen fastlægges når det vides hvilke elever er optaget. Elever, der ønsker at deltage i undervisningen, skal skrive en kort, begrundet ansøgning på engelsk (max. 150 ord) samt deres karakterer i mundtlig og skriftligt engelsk, som sendes til koordinator for Cambridge English Language Assessment på Borupgaard, Christine Fastholm, cf@boag.nu senest d. 3.10. 2016. Bemærk at tilbuddet ikke er et lektieværksted som sådan, men nærmere en master class for fagligt stærke og ambitiøse elever med ønske om at arbejde med sproglig fordybelse på et højt niveau. Det anbefales at eleverne har mindst 10 i mundtlig og skriftlig engelsk, men alle kan sende en ansøgning. Der er plads til 16 elever på holdet. På Cambridge English hjemmeside kan man se flere oplysninger og tage en online sprogtest, der kan give en ide om ens sproglige niveau.  

Materiale til kurset uddeles af skolen og undervisningen er gratis at følge. Man betaler selv for at gå til prøven, hvilket i øjeblikket koster 2200kr. Der er prøver til foråret i april/ maj.

Der er  ikke krav om at gå til forberedende undervisning inden aflæggelse af prøven, men da opgavetyperne er meget specifikke i deres udformning og krav anbefales det at følge et forberedende kursus.

Undervisningen starter efter efterårsferien og varer frem til april/ maj. Der er ikke undervisning i perioder som SPR skriveugerne og 2.g. studieture. Når antallet af tilmeldte elever ligger klart, vil vi finde den bedste placering for undervisningen. Der er orienteringsmøde om undervisningen og certifikatet torsdag d. 22.9. i spisefrikvarteret i lokale 4.16.

Se mere her:

Studieskolens website: http://www.studieskolen.dk/da/Fremmedsprog/Cambridge/exams

Cambridge English website: http://www.cambridgeenglish.org

Credits