Læsevejledning

Læsevejledningen på Borupgaard Gymnasium

I begyndelsen af 1.g kommer alle nye elever til en screening af læse- og stavefærdigheder. Vi tester din evne til at læse med korrekt forståelse, din læsehastighed og din evne til at stave korrekt. På baggrund af denne test vurderer vi, hvorvidt du har behov for ekstra træning, typisk undervisning i læse- og stavestrategier. Undervisningen er et tilbud, som mange elever har stor glæde af.

Vores erfaringer er, at langsomme læsere læser alt på samme måde. Man mister overblikket, hvis man ikke skelner mellem det væsentlige og det uvæsentlige i en tekst.  Vi arbejder med forskellige læsestrategier, der skærper opmærksomheden på det overordnede læseformål. Noget skal læses ord for ord, andet skal blot skimmes. Hvis du har særlige problemer med den korrekte stavning, vil vi gennemgå de elementære staveregler. Al undervisning foregår på små hold (max. 10 elever). Du får det optimale udbytte, og du får hjælp til at rette dine fejl.

Læsevejlederne arbejder desuden med de elever, der tidligere er testet for ordblindhed. Hvis du ikke er testet i folkeskolen, sørger vi for, at du gennemgår den såkaldte ”SPS” test, der kan sikre dig støtte, hvis du er ordblind. Studiestøtten består fx i en IT - rygsæk med særlige IT - programmer til stavning og oplæsning  i et eller flere fag. Det kan fx dreje sig om undervisning i fremmedsprog, hvor du kan få undervisning til afhjælpning af dine problemer med udtale, stavning, bøjning osv.

Kontakt Borupgaards fire læsevejeldere for mere information:

Lisbeth Laybourn, læsevejleder, ll@boag.nu

Karen Pedersen, læsevejleder, kp@boag.nu

Constanze Blumenberg, cb@boag.nu

Charlotte Lorenzen, cl@boag.nu 

Credits