Individuel kompetencevurdering

Individuel kompetencevurdering

Individuel kompetencevurdering (realkompetencer) er en vurdering af en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer uanset hvor og hvordan de er erhvervet. Hvis du fx ikke kommer direkte fra den danske folkeskole og gerne vil starte på Borupgaard Gymnasium, vil skolen foretage en vurdering af dine kompetencer. Dette kræver at du henvender dig til gymnasiet og indsender dokumentation. Du vil så blive indkaldt til en indledende samtale og vejledning. I forbindelse med samtalen udarbejdes en vurdering.

Angående fagspecifikke kompetencer kan det kræves at du gennemfører en prøve.

Ved henvendelser om individuel kompetencevurdering følger Borupgaard Gymnasium den relevante bekendtgørelse:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117370

Credits