Gymnasiereform 2017

Gymnasiereformen, som en kreds af folketingets partier blev enige om i efteråret 2016, har været gældende fra august 2017. De nye optagelsesregler med ændrede karakterkrav træder dog først i kraft i 2019.

Reformen indfører bl.a. en standardisering af studieretningerne, således at alle gymnasier fremover skal have de samme, højest 18, retninger. Nogle fag, f.eks. Idræt B og Psykologi, kan ikke længere være studieretningsfag, men da de fortsat eksisterer som valgfag, er der lige så stor mulighed for at vælge dem som tidligere.

Nyt er også, at der ved ansøgning ikke længere skal angives ønske om studieretning. Du skal således på Optagelse.dk kun vælge gymnasium samt 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag.

Gymnasietiden starter med et tre måneders grundforløb, som skal gøre dit valg af studieretning mere kvalificeret og i det hele taget give dig et godt grundlag for det videre forløb.

Reformen indeholder også en række andre fornyelser, bl.a. nogle attraktive sproglige studieretninger samt mere fokus på digital dannelse, innovation og uddannelsens karrieremuligheder. Mange af disse ting er noget, vi allerede har arbejdet med på Borupgaard længe, og vi er nu i fuld gang med at tilrettelægge et godt grundforløb for dig og de mange andre ny elever, som vi glæder os til møde. Læs meget mere her på hjemmesiden samt i folderen Studiestart 2018.

Credits