Forsikring

Skolen har ingen forsikringer, der dækker eleverne eller deres ejendele. Skolen er omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og skolen må ifølge Børne- og undervisningsministeriets regler ikke tegne forsikringer, der dækker eleverne. Hvis en elev fx kommer til skade i skolen, bliver udsat for tyveri, skal transporteres syg hjem fra en studietur mv., er det derfor normalt familiens egne forsikringer, der skal dække.

Vi anbefaler, at I har tegnet:

  • en familie/indboforsikring, der dækker i tilfælde af tyveri. Forsikringen bør også indeholde en ansvarsdækning, som dækker, hvis eleven kommer til at forvolde skade på andre.
  • en ulykkesforsikring, som dækker eleven i tilfælde af personskade. Husk at overveje at tilkøbe en tandskadedækning, som ikke altid er standard.
  • ved deltagelse i studieture indenfor EU er det et ufravigeligt krav, at eleven har en hjemtransportforsikring (Hjemtransportdækning kan være et tillæg til familieforsikring, en årsrejseforsikring for familien eller en ren hjemtransportforsikring). ( Hvis eleven deltager i skiture eller andre sportsture, skal I tjekker at hjemtransportdækningen også dækker sportsrejser, da nogle forsikringsselskaber har undtaget sportsrejser i dækningen.)
  • ved deltagelse i studieture indenfor EU skal elever medbringe både det gule sygesikringskort og bør også medbringe det blå.
  • ved deltagelse i studieture udenfor EU er det et ufravigeligt krav, at eleven har en syge- og hjemtransportforsikring, der dækker udenfor EU.

Når eleven fylder 18 år eller flytter hjemmefra, skal I huske at tjekke, om forsikringen stadig gælder, eller om der skal tegnes nye forsikringer

Credits