Tysk

Tysk findes som fortsættersprog på A- eller B-niveau og som begyndersprog på A-niveau.

I faget arbejder vi med tysksprogede tekster, film og musik. Formålet er at opøve evnen til at læse, forstå, tale og skrive tysk samt at blive klogere på de kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i de tysksprogede lande.

Hovedvægten ligger på nutidens Tyskland, som er Danmarks naboland og største handelspartner, men også Østrig og Schweiz inddrages. Vi beskæftiger os ligeledes med ældre perioder, hvor tysk kultur, politik og tænkning på godt og ondt har haft en afgørende indflydelse i Europa.

Undervisningen foregår for en stor del på tysk og er organiseret i emner. På alle niveauer arbejdes der frem mod at kunne lave en mundtlig præsentation på tysk af en tekst, som passer til et af de behandlede emner.

Det skriftlige arbejde supplerer det mundtlige på B-niveau, men har en mere selvstændig rolle på A-niveau.

Credits