Samfundsfag

Samfundsfag omhandler såvel danske som internationale samfundsforhold, og fagets fire hovedområder er sociologi, politik, økonomi og international politik. I samfundsfag arbejder vi med begreber og teorier under forskellige emner som eksempelvis ”Unges identitetsdannelse”, ”Kriminalitet” og ”Den danske velfærdsstat”. Vi forsøger at inddrage aktuelle emner i undervisningen samt gøre indholdet i undervisningen mere nærværende gennem eksempelvis besøg til Folketinget eller overværelse af en retssag. Vi får også jævnligt udefrakommende politikere eller andre til at besøge skolen.

Samfundsfag er obligatorisk for alle elever på C-niveau, mens B- og A-niveau er enten studieretningsfag eller valgfag.

Credits