Religion

I faget religion beskæftiger vi os med menneskers tanker om det guddommelige, om de store eksistentielle spørgsmål og om vores egen rolle i verden, både før og nu. Vi beskæftiger os med både religiøse og ikke-religiøse tolkninger af tilværelsen i vores egen og fremmede kulturer og med mødet mellem disse i den globaliserede verden.

Fagets obligatoriske stof er kristendom og islam, og derudover skal I vælge endnu en verdensreligion, nemlig jødedom, hinduisme, buddhisme og kinesiske eller japanske religioner. I arbejdet med verdensreligionerne ser vi på deres oprindelse, udvikling og nutidige skikkelse. Vi arbejder også med religiøse fænomener og begreber og med emner inden for etik eller religionsfilosofi. Undervisningen foregår på religions-videnskabeligt og ikke-forkyndende grundlag.

Tekstanalyse er kernen i undervisningen, men også andet materiale som fx billeder og film bliver inddraget, ligesom diskussioner er et naturligt element i religions-timerne. Disse vil således ruste jer til aktiv og kvalificeret deltagelse i den aktuelle debat, både herhjemme og ude i verden.

Faget er obligatorisk på c-niveau og findes som valgfag på b-niveau.

Credits