Psykologi

Psykologi - et fag at blive klogere på - et fag der anvendes i praksis

I psykologi, der er et fag på både c-niveau og b-niveau, arbejder vi med emner som personlighedstyper, kriser, ondskab, ungdom, identitet og vores fantastiske hjerne.

I gymnasiet er det målet med faget, at du får indblik i psykologiske emner og metoder, således at du både bliver klogere på dig selv og andre. Du får også i den grad mulighed for at anvende din viden uden for skolen, fx i medierne, erhvervslivet og på en kommende uddannelse.

Psykologi bidrager til du lærer at reflektere over din egen praksis. Ligeledes giver indsigt i psykologi dig bedre mulighed for at forstå menneskers forskellighed. Det gør dig mere kompetent til at fungere i en foranderlig og globaliseret verden.

I faget psykologi kan du komme til at deltage i følgende aktiviteter:

  • Sund frygt eller fobier - grænseflytterkursus i Zoo
  • Stress og kriser - hvordan håndterer vi perioder med stress og kriser?
  • Kommunikation - konfliktforebyggelse
  • De syv intelligenser - du kommer til at arbejde med feltundersøgelser
  • Ondskabens psykologi - hvad siger teorierne om massedrab som vi har set i bl.a. USA?
  • Personlighedstyper - hvad kendetegner det forsigtige og nysgerrige menneske?

På B-niveau suppleredes med endnu flere anvendelsesorienterede områder, fx. sundhedspsykologi, mediepsykologi, idrætspsykologi og kulturpsykologi. Undervisningen veksler mellem lærerorienterede og elevcentrerede undervisningsformer. Ekskursioner anvendes. På B-niveau udarbejdes mindst et større selvstændigt projekt. I den forbindelse gennemføres også mindre feltundersøgelser.

Credits