Oldtidskundskab

Oldtidskundskab er et kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. I oldtidens Grækenland skabtes der i løbet af få hundrede år et samfundssystem og en kultur, som mere en nogen anden har sat sit præg på vores egen. Grækerne lagde således grunden til vores demokrati, til vestlig filosofi og teater og har sat tydelige spor i europæisk litteratur og kunst.

Vi arbejder i oldtidskundskab med centrale tekster og monumenter fra antikken og med perspektiverende tekster og monumenter, der giver indsigt i antikkens betydning for vores kulturhistorie.

Obligatoriske emner er kunst, filosofi og litteratur. Blandt andet stifter du bekendtskab Homers episke digte ”Iliaden” og ”Odysseen”, der som omdrejningspunkt har krigen ved Troja, og som du måske kender fra filmen ”Troy”.

Udover dette kernestof deltager oldtidskundskab også i samarbejde med andre fag, blandt andet i almen studieforberedelse.

Du vil møde oldtidskundskab i 2.g

Credits