Naturgeografi

Fokus for naturgeografi i gymnasiet er de grundlæggende naturprocesser og naturforhold på Jorden, som har betydning for menneskets livsvilkår. Her inddrages jordens, livets og landskabernes udviklingshistorie både i et langt geologisk tidsperspektiv og i et aktuelt, samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv. Vi beskæftiger os med, hvordan mennesket tilpasser sig, udnytter, regulerer, ændrer og forvalter natur og omverden.

Credits