Musik

Musik består på alle niveauer af undervisning i både teori og praksis.

C-niveau: I den praktiske undervisning lærer man at synge samt bliver instrueret i de grundlæggende teknikker til at spille bas, trommer, klaver og evt. guitar. Årets arbejde munder ud i deltagelse i forårskoncerten, hvor alle 1 g’ere skal deltage med et musiknummer. I teori arbejdes der med grundliggende akkord-, rytme og nodelære, samt analyse af mange forskellige slags musik. Om foråret arbejdes der i grupper med et projekt om et selvvalgt emne, som danner basis for eksamen.

B-niveau: Er en fortsættelse af undervisningen på C-niveau, men med udvidet mulighed for at fordybe sig yderligere i både sammenspil og musikanalyse.

A-niveau: På A-niveau arbejdes videre med sang, sammenspil og emner om forskellige musikgenrer. Derudover undervises der i skriftlig musik, hvor man lærer at arrangere et musikstykke.

Musik tilbydes på både A, B og C-niveau.

Credits