Idræt

Idræt B fortsætter hvor idræt C slipper. Ud over de 150 timers idræt du får på C-niveau, får du 125 timer på B-niveau.

Det centrale er fortsat den fysiske aktivitet, understøttet af viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder.

Du kommer til at udvikle kropsbevidsthed og indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer, gennem forskellige boldspil, det kunne være fodbold, floorball eller volleyball, til musik og bevægelse, samt andre idrætsgrene (alt fra alpint skiløb til badminton, boksning og mountainbike!).

Du får

  • en grundlæggende viden om centralt idrætsfysiologisk og funktionelt anatomisk stof

  • en indgående viden om udfærdigelse af træningsprogrammer både m.h.t. at forbedre konditionen og den maksimale muskelstyrke.

  • en grundlæggende viden om udvalgte områder inden for den humanistiske og samfundsvidenskabelige idrætsteori med hovedvægt på danske forhold inden for idrætshistorie og idrætssociologi

Du vil kunne

  • analysere og vurdere fysisk aktivitet i et trænings- og sundhedsmæssigt perspektiv

  • analysere og reflektere over idrættens kulturelle værdier

  • få viden om fagets identitet og metoder

 

Du kommer til at udføre idrætsfysiologiske tests (kondition og styrke) samt tilrettelægge og udføre målrettede grundtrænings- og opvarmningsprogrammer

– udfærdige, gennemføre og evaluere eget fysisk træningsforløb

– opnå god træningstilstand gennem udvalgte fysiske træningsforløb.

 

Vi har faciliteterne til alt fra mountainbike til badminton, og bruger gerne lokale faciliteter til ting vi ikke kan tilbyde på skolen, f.eks. squash. Traditionen på Borupgaard er at idræt B-niveau, som en del af et ski-forløb, tager på ekskursion til Norge i januar, hvor du får intensiv undervisning i alpint skiløb + mulighed for at selvtræne.

Credits