Filosofi

Det er en grundlæggende menneskelig egenskab at undre sig. Mennesket har til alle tider stillet spørgsmål til den verden, der omgiver os, det samfund vi er en del af, eller hvad det i det hele taget vil sige at være et menneske.

·      Hvad er meningen med tilværelsen?

·      Hvordan kan vi vide, at det, vi oplever, er virkeligt og ikke bare en fantasi?

·      Har vi en fri vilje?

·      Hvad er retfærdighed?

·      Hvad er det gode samfund?

·      Hvad er videnskab?

Disse spørgsmål – og mange flere – kan du gå i dybden med i faget filosofi.

Filosofi er et mundtligt fag. Undervisningen bygger primært på filosofiske tekster, men inddrager også oversigtslitteratur, film, artikler og skønlitterære tekster. Teksterne danner udgangspunkt for filosofiske samtaler, hvor vi forholder os til filosoffernes argumenter og anvender dem i forhold til nogle af de aktuelle emner, som vi tager op.

Hvad forventer filosofi i gymnasiet af dig?

Du behøver ikke på forhånd at have en stor viden om faget, men du skal være nysgerrig og have lyst til at forstå dig selv og din verden bedre. Og så skal du frem for alt turde stille spørgsmål. Du skal være indstillet på at lade dine hverdagsforestillinger blive udfordret og turde udfordre andres forestillinger, hvis du ikke er tilfreds med deres svar. Så kan filosofi give dig muligheden for at se verden på en helt ny måde.

Hvad kan du bruge filosofi til i gymnasiet?

Filosofi er det fag, der ligger til grund for alle videnskaberne, både naturvidenskab og de videnskaber, der beskæftiger sig med mennesker og samfund. Faget vil derfor kunne styrke din forståelse af gymnasiets øvrige fag.

I arbejdet med faget bliver du desuden dygtig til at tænke selvstændigt, argumentere for din holdning og til at foretage en præcis tekstlæsning.

Credits