Erhvervsøkonomi

Faget erhvervsøkonomi beskæftiger sig med virksomhedernes muligheder og betingelser i en global markedsøkonomi.
Vi arbejder med virksomhedernes beslutninger og samspil med omverdenen, med økonomi, herunder finansiering og regnskabsanalyse, organisation, ledelse, afsætning og strategi.
For at opnå forståelse for beslutningerne arbejder vi med den enkelte virksomheds omgivelser, dvs. både konkurrenter, myndigheder, kunder og ejere, ligesom samfundets teknologiske stade og arbejdskraftens kompetencer også inddrages.
I forbindelse med ovenstående emner inddrages forhold omkring etablering af nystartede virksomheder (Iværksætterproblematik) samt virksomhedernes situation i globaliseringen.

Faget kan vælges på c-niveau.

Credits