Engelsk

Om engelsk

Engelsk findes på A- eller på B-niveau. Engelsk B er det obligatoriske niveau, mens Engelsk A er enten studieretningsfag eller valgfag. Undervisningen er emne-inddelt: På A-niveau er der mindst 9 emner, men der på B-niveau er der mindst 6 emner.  

A og B niveau

De to niveauer i engelsk deler faglige mål, dog er A-niveauet mere litterært orienteret og kræver et dybere arbejde med tekster og problemstillinger samt et grundigere kendskab til f.eks. stilleje, ordforråd og grammatik. B-niveauet stiller også sproglige krav, men af mere kontant, almen karakter.

Hvad kan man arbejde med i engelsk?

Engelsk beskæftiger sig primært med tekster og emner fra Storbritannien og USA, men også andre engelsksprogedes landes litteratur, kultur og samfundsforhold behandles. Da engelsk jo er et globalt sprog - og det sprog man kommer længst med flest steder i verden - kan også emner af global interesse studeres - på engelsk naturligvis.

Credits