Biologi

Biologi er studiet af liv. Ordet er sammensat af de to græske ord bios = liv og logi = læren om.

Det er altså et naturvidenskabeligt fag, som beskæftiger sig med mennesket, andre livsformer og naturen. I biologi undersøges levende væsners opståen, udvikling, struktur, samspil og vekselvirkning med naturen. Vi arbejder både teoretisk og praktisk med især laboratorieforsøg men også med feltundersøgelser, som efterbehandles i journaler og rapporter. På A-niveau fylder den skriftlige dimension lidt mere, hvilket giver mulighed for at arbejde dybdegående med aktuelle biologiske problemstillinger.

I biologiundervisningen kan du bl.a. få svar på:

·      Hvad sker der i kroppen, når vi spiser eller løber?

·      Hvilken blodtype har jeg?

·      Hvornår kan man blive gravid?

·      Hvordan er planter opbygget og hvordan suger de vand op?

·      Hvad er kloning, hvad kan det bruges til?

·      Hvordan påvirker mennesker naturen?

·      Hvordan bekæmper kroppen bakterier og vira?

·      Hvordan kan information i vores DNA bruges til at kurere sygdomme?

I hvilke jobs anvendes biologi? Nogle eksempler er:

·      Læge, dyrlæge eller tandlæge

·      Sygeplejerske

·      Bioanalytiker, laborant

·      Havbiolog

·      Jordemor

·      Farmaceut

·      Fysioterapeut

·      Nogle former for ingeniør

·      Forsker indenfor biokemi, bioteknologi eller molekylær biomedicin

·      Idrætstræner

·      Miljøkonsulent

Credits