Elevrådet

I Borupgaards elevråd arbejder vi for at gøre Borupgaard Gymnasium til en bedre skole. Vi er skolens aktive organ, der varetager elevers interesser over for skolens ledelse. Og vi bliver hørt!

Elevrådet på Borupgaard er bygget op på to niveauer. Det første niveau er selve Elevrådet, som består af 2 elevrådsrepræsentanter fra hver klasse. Elevrådet er vores vigtigste kilde til nye ideer og informationer om, hvad der rører sig på skolen. Elevrepræsentanternes opgave er at videregive klassernes holdning til elevrådet og bringe informationer fra elevrådet tilbage til klasserne. Der holdes møder ca. hver måned. Vores elevråd er meget stort og tæller i alt 91 medlemmer.

Det andet niveau er Elevrådsbestyrelsen. Det er alle de elever, som har lyst og overskud til at drive elevrådet. 

Udvalg

Fælles for alle udvalgene er, at de arbejder med at skabe gode rammer for at kombinere det sociale og det faglige liv på skolen. Nogle udvalg er kun for elevrådet, mens andre er åbne for alle interesserede på skolen.

  • Aktivitetsudvalget
  • BoagByNight-udvalget (BBN)
  • DSG-udvalget (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning)
  • Orienteringsaften-udvalget
  • Elevernes Kvalitetsudvalg (EKU)
  • Velgørenhedsudvalget
  • Eventudvalget

Fælles for alle udvalgene er, at de arbejder med at skabe gode rammer for at kombinere det sociale og det faglige liv på skolen. Nogle udvalg er kun for elevrådet, mens andre er åbne for alle interesserede på skolen.

Elevrådets interne aktiviteter

Der følger en masse socialt med at sidde i elevrådet. Vi har mange traditioner både i og uden for skolesammenhæng. Vi starter gerne året med en fest hos den siddende næstformand. Ellers byder året på både elevrådsweekend, julefrokost, elevrådstur og en masse andre aktiviteter, som Eventudvalget arrangerer for os.

Et af årets højdepunkter er elevrådsturen. Her tager vi af sted en hel weekend for dels at lave elevrådsarbejde og dels at styrke sammenholdet og lære hinanden endnu bedre at kende. På elevrådsturen reviderer vi hvert år elevrådets vedtægter. Du kan se de nye vedtægter her.

Hvis du har forslag til forbedringer på skolen, ideer til aktiviteter eller spørgsmål om elevrådet, er du mere end velkommen til at skrive til mig på min mail benedikte.alberg.kloth@boag.nu eller på Lectio.

Hvis du har lyst til at være med i elevrådet, enten når du starter på Borupgaard eller nu, hvis din klasse ingen repræsentanter har, så glæder jeg mig meget til at se dig!

Jeg håber, at vores arbejde gør din hverdag på skolen bedre.

Med venlig hilsen

Benedikte Alberg Kloth, 2.u

Elevrådsformand

Elevrådsbestyrelsen

Elevrådsbestyrelsen mødes hver onsdag i spisepausen og diskuterer aktuelle emner. Det kan være oplæg fra ledelsen eller udefrakommende, som skriver til elevrådet om projekter og en masse andre ting. Elevrådsbestyrelsen kan ikke beslutte noget selv, så hvis der skal stemmes om ting (og det skal der som regel) tages diskussionen videre på et af de store elevrådsmøder.

Credits