Elevrådet

Hvad er elevrådet?

I Borupgaards elevråd arbejder vi for at gøre Borupgaard Gymnasium til en bedre skole. Vi er skolens aktive organ der varetager elevers interesser over for skolens ledelse. Og vi bliver hørt!

Elevrådsmøder og repræsentanter

Selve elevrådet består af to elevrådsrepræsentanter fra hver klasse. For introklasserne er der et såkaldt åbent elevråd hvor hver klasse har mulighed for at sende mellem to og fem elever til møderne indtil de får deres faste klasser. Elevrådsrepræsentanternes opgave er at viderebringe klassernes holdning til elevrådet og bringe informationer fra elevrådet tilbage til klasserne. 

Der afholdes ordinære elevrådsmøder 6 gange årligt, dvs. der ca. er et møde hver anden måned.

Elevrådsbestyrelsen

Elevrådsbestyrelsen består af alle de elever som har lyst og overskud til at drive elevrådet. Den daglige drift af elevrådet indebærer at håndtere mindre problemstillinger, kommunikere med rektor og ledelse om elevernes interesser, planlægge arrangementer og meget mere.

Elevrådsbestyrelsen mødes hver onsdag i spisepausen til et elevrådsbestyrelsesmøde (EBM) og diskuterer aktuelle emner. Det kan være oplæg fra ledelsen, udefrakommende som skriver til elevrådet om projekter og en masse andre ting. Elevrådsbestyrelsen kan ikke beslutte noget selv, så hvis en afstemning er nødvendig, tages diskussionen videre på et af de ordinære elevrådsmøder.

Udvalg 

  • Aktivitetsudvalget 
  • Miljørådet 
  • Fredagscaféudvalget 
  • Lærer-Elev-Imellem
  • Eventudvalget
  • BOAG Begins
  • Glædesudvalget 
  • Musikcaféudvalget
  • Festudvalget

Fælles for alle udvalgene er at de arbejder med at skabe gode rammer for at kombinere det sociale og det faglige liv på skolen. Nogle udvalg er kun for elevrådsmedlemmer, mens andre er åbne for alle interesserede på skolen.

Sociale aktiviteter internt i elevrådet

Der følger en masse socialt med at sidde i elevrådet. Vi har mange traditioner både i og uden for skolesammenhæng, for eksempel lillefredag med pizza, elevrådsovernatning, julefrokost, elevrådstur samt andre aktiviteter som Eventudvalget arrangerer for os. Et af årets højdepunkter er elevrådsturen. Her tager vi afsted en hel weekend for dels at lave elevrådsarbejde, dels at styrke sammenholdet og lære hinanden endnu bedre at kende. På elevrådsturen reviderer vi hvert år elevrådets vedtægter. Du kan se de nye vedtægter her.

Kontakt

Hvis du har forslag til forbedringer på skolen, ideer til aktiviteter eller spørgsmål om elevrådet, er du mere end velkommen til at skrive til mig på min mail victoria.francke.mikkelsen@boag.nueller på Lectio.

Hvis du har lyst til at være med i elevrådet, enten når du starter på Borupgaard eller nu, så glæder jeg mig meget til at se dig!Jeg håber, at vores arbejde gør din hverdag på skolen bedre.

Med venlig hilsen

Victoria Francke Mikkelsen 2.y

Elevrådsformand

Elevrådets vedtægter:

https://docs.google.com/document/d/1GhQpMSLd4Lo-MgU7XyRyTF8j7RQ-e9ZuwYimVZ9X_l0/edit

Credits